088 708 8888 info@shvgo.nl

Waarom schuldhulpverlening voor ondernemers?

U heeft problematische schulden en komt er zelf niet meer uit. Zoek tijdig hulp zodat u er weer bovenop komt. U staat er niet alleen voor! Maak direct een afspraak met ons voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Aan het eind van dit gesprek weet u waar u aan toe bent en wat voor u de beste oplossing is.

Wat betekent SHVGO voor u!

De Belastingdienst is gestart met het aanmanen en het beslag leggen bij ondernemers die een achterstand hebben in het terugbetalen van hun belastingschuld. SHVGO helpt u om tot een passende oplossing te komen.

> AVG privacy

SHVGO | Schuldhulpverlening Voor Gelderse Ondernemers verwerkt uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig, veilig en vertrouwd. SHVGO vind het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doet SHVGO er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Opbouw privacy verklaring

Op deze pagina wordt toegelicht welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doelen wij dit doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen, welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met SHVGO.

Verantwoordelijke

SHVGO, gevestigd aan Celsiusweg 18e 6662 PX Elst (GLD), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

SHVGO
Intova & Partners B.V.
Celsiusweg 18e
6662 PX Elst (GLD)
Mobiel: +316 19071629
Telefoon: 088 708 8888

Functionaris

Dhr. Ruud Cornelissen is de Functionaris Gegevensbescherming van SHVGO. Deze persoon is te bereiken via ruud@shvgo.nl.

Persoonsgegevens

SHVGO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt tijdens correspondentie of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

SHVGO verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

 • Burgerservicenummer (BSN)

Verwerkings doeleinden

SHVGO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • SHVGO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

SHVGO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SHVGO) tussen zit.

Bewaartermijn

SHVGO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

SHVGO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SHVGO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

SHVGO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SHVGO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@shvgo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar, dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SHVGO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

SHVGO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice info@shvgo.nl of via privacy@shvgo.nl