088 708 8888 info@shvgo.nl

Waarom schuldhulpverlening voor ondernemers?

U heeft problematische schulden en komt er zelf niet meer uit. Zoek tijdig hulp zodat u er weer bovenop komt. U staat er niet alleen voor! Maak direct een afspraak met ons voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Aan het eind van dit gesprek weet u waar u aan toe bent en wat voor u de beste oplossing is.

Wat betekent SHVGO voor u!

De Belastingdienst is gestart met het aanmanen en het beslag leggen bij ondernemers die een achterstand hebben in het terugbetalen van hun belastingschuld. SHVGO helpt u om tot een passende oplossing te komen.

> Dienstverlening

Gratis advies gesprek?

Bij SHVGO staan we voor betrokkenheid en resultaat. Daarom bieden wij altijd een kosteloos en geheel vrijblijvend eerste advies gesprek aan.

Financiële problemen als ondernemer?

 

Wat kun je doen?

Doorgaan of stoppen?

SHVGO garanties

  • Conform gedragscode SHVGO
  • Korte doorlooptijden
  • Ondernemer houdt de regie
  • Ruime ervaring (sinds 2003)
  • Betrouwbare partner
  • Persoonlijk contact
  • Vertrouwelijk
  • Betrokkenheid
  • Servicegericht

Onze dienstverlening

Wij kunnen u op het gebied van schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers o.a. de volgende diensten aanbieden:

Crisisinterventie

Een crisisinterventie heeft tot doel een crisis (bijv. dreigend faillissement, huisuitzetting etc.) af te wenden zodat daarna de schuldhulpverlening mogelijk wordt.

Rust / stabilisatie

Wij creëren een rustpauze door contact op te nemen met uw schuldeisers bijv. de Belastingdienst, deurwaarders of incasso-bureaus zodat u zich vanuit een stabiele situatie op uw onderneming kunt focussen.

Analyse en plan van aanpak

Een gedegen financiële- en structurele analyse van uw schulden met een daaruit volgend plan van aanpak. Wij bieden u weer perspectief en doorbreken de negatieve spiraal.

Onderzoek levensvatbaarheid

Onderzoeken of uw onderneming levensvatbaar is. Dit onderzoek wordt vaak door de gemeente aangevraagd voor het eventueel toekennen van een BDZ-krediet of door andere geldverstrekkers om inzicht te verkrijgen hoe ‘gezond’ uw onderneming is.

Vroegsignalering

Belangrijk voor u als ondernemer om elk moment te weten hoe uw onderneming ervoor staat en hoe uw toekomst er mogelijk uit gaat zien. Wij hebben de passende instrumenten om uw inzicht hierin te vergroten en te behouden zodat u grip op uw onderneming heeft en blijft houden.

Zakelijk budgetbeheer

Zakelijk budgetbeheer betekent dat u geholpen wordt bij uw financiën door onze budgetbeheerder. U laat zich bij uw zakelijke/privé inkomsten en uitgaven op vrijwillige basis een bepaalde tijd door de budgetbeheerder begeleiden. Hij/zij kijkt samen met u naar uw financiën en helpt u om weer grip te krijgen op uw inkomsten en uitgaven.

Gezondheidscheck

Weten of uw onderneming financieel gezond is? Het antwoord op deze vraag geven wij u graag door middel van de uitkomsten uit onze financiële check op de gezondheid c.q. fitheid van uw onderneming.

Bedrijfscoaching

Professionele ontwikkeling door coaching of training levert doorgaans merkbaar resultaat op. Ondernemers worden zich door een intensief coachingtraject of een training bewust van hun patronen en weerstanden en leren hiermee om te gaan, ze worden weerbaarder. Bedrijfscoaching vergroot het zelfinzicht en het persoonlijk en professioneel functioneren.

Minnelijke schuldregeling

Een minnelijke regeling houdt in dat alle schuldeisers akkoord gaan met een betaling tegen finale kwijting. Onze schuldhulpverlener zal alle schuldeisers aanschrijven en een bepaald percentage aanbieden (afhankelijk van het inkomen c.q. aanwezige afkoopsom van de schuldenaar). De schuldeisers kunnen met het voorstel instemmen of het voorstel weigeren.

Dwangakkoord

Het komt voor dat niet alle schuldeisers willen meewerken aan een schuldregeling. Daarnaast zijn er ook schuldeisers die wel akkoord gaan. In dit geval kan de Kredietbank bij de rechter aankloppen. De rechter kan de weigerende schuldeisers dwingen om alsnog akkoord te gaan. Dit heet een dwangakkoord.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) biedt een natuurlijk persoon de mogelijkheid om een schuldsaneringstraject te doorlopen om zo van zijn schulden te worden bevrijd. Gedurende het traject van (vaak) drie jaar verliest de schuldenaar in beginsel zijn beschikkingsbevoegdheid (art. 296 lid 1 Fw) en wordt er door de rechtbank een bewindvoerder aangesteld die belast is met het beheer en de vereffening van de boedel (art. 316 lid 1 sub b Fw).

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Met de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) is per 1 januari 2021 in de Faillissementswet (Fw) de WHOA-regeling ingevoerd. Op basis hiervan kan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders goedkeuren (homologeren), als daarmee het faillissement van de schuldenaar kan worden voorkomen.

De homologatie leidt ertoe dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Bedoeling is dat deze regeling het minnelijk schuldsanerings- en herstructureringstraject versterkt. De mogelijkheid van homologatie zal hierbij dienen als ‘uiterste redmiddel’.

Gecontroleerd stoppen

De vooruitzichten voor uw bedrijf zijn somber. Elke dag dat u blijft ondernemen kost je geld. Stoppen is onvermijdelijk. Nu is het in uw belang dat u gecontroleerd gaat stoppen om verdere schade te beperken. Hierbij kunnen wij u helpen en begeleiden.

Aanvraag bedrijfskrediet

Om uw onderneming weer gezond te krijgen kan het nodig zijn om bijv. een Bbz-krediet of een ander krediet aan te vragen. Wij kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Faillissementspreventie

Uit de praktijk blijkt vaak dat een ondernemer (te) laat om hulp vraagt als een faillissement dreigt. Er is vaak nog veel mogelijk om echte problemen te voorkomen en schuldeisers zijn vaak best bereid mee te werken, maar goede faillissementspreventie vraagt wel om een goed plan. Zorg er dus voor dat u, met onze hulp, een faillissement kunt afwenden.

Faillissementsaanvraag

Bij een ondernemer met een Besloten Vennootschap (BV) kan het weleens nuttig zijn om zelf een faillissement aan te vragen zodat de schulden niet nog verder kunnen oplopen. Zo’n faillissementsaanvraag luistert wel heel nauw. Samen met u kunnen wij de juiste stappen in de goede volgorde nemen zodat deze aanvraag u weer perspectief kan gaan bieden.

Gratis advies gesprek aanvragen

Servicedesk SHVGO

  088 708 8888 *
  info@shvgo.nl

Bereikbaar op:
ma t/m vrij van 09:00u - 17:00u
zaterdag van 09:00u - 13:00u

Bericht ons via WhatsApp
  WhatsApp

* lokaal tarief